Latest in Tech

THÔI - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Mặt trời đang lên ngàn muôn tia sáng linh thiêng. Gọi ngày ân phúc tràn lan trên cõi dương trần. Ngài mời gọi ta từ nay đổi mới cuộc đời. Chúa đến bên người niềm vui tràn dâng khắp nơi.
1. Thôi người ơi hãy quên hết những gì đã qua. Thôi người ơi hãy ngước mắt tương lai đợi chờ. Người ơi! Hãy cứ ném xa, hãy cứ ném xa cành hoa héo úa. Hãy cất tiếng ca Chúa đến với ta, Chúa đang mời ta.
2. Thôi người ơi hãy cứ để cho tình hướng lên. Thôi từ đây muôn ray rứt tan theo ưu phiền. Người ơi! Nắng ấm đã lên Chúa đã đến bên chờ ta cất tiếng. Hãy cứ vững tâm có Chúa đỡ nâng xiết bao hồng ân.
3. Thôi người ơi hãy xóa hết những niềm lắng lo. Vươn dậy đi để chiến thắng đam mê ngục tù. Người ơi! Giá buốt đã tan nắng mới đã sang ngày mai tươi sáng. Hãy cứ tiến lên xé nát bóng đêm cất cao niềm tin.
4. Thôi người ơi hãy khoác lấy con người mới thôi. Để từ đây ta sẽ sống trong ơn của Ngài. Người ơi! Những dấu vết xưa với những giấc mơ tàn khi đêm hết. Hãy xác tín đi có Chúa có ta bước lên đường xa.
****  Thôi