Menu

THÔNG SÁNG HAY MÙ TỐI - Lm. Thái Nguyên

1. Chúa Giê-su cho anh mù sáng mắt nhưng điều lớn lao là anh được sáng lòng, vui mừng biết mấy anh nhìn thấy và đã tin vào Chúa. Đời lắm khi ta làm cho mình mù vì không thấy được bao điều thực tế về bản thân, không nhận sự thật và không muốn nghe ai.
ĐK. Xin Chúa phá tan bóng tối trong con. Xin giúp cho con biết khiêm nhường sám hối đừng sống buông trôi. Xin cho con đừng cố chấp, đừng tự ái nhỏ mọn giả hình để đón nhận ánh sáng lòng mến tin.
2. Chúa Giê-su ban cho đời ánh sáng nhưng rồi tối tăm che lấp nhiều tâm hồn, do đầy tự mãn, do đời sống còn biết bao hờn oán. Đời lắm khi ta làm nên ngục tù, làm nên tối mù cho người xung quanh, vì đắm mê theo đà dục vọng mà không sống thanh cao.
3. Ước mong sao con luôn nhận thấy Chúa trong đời sống con trong tất cả mọi người, trong mọi biến cố, trong buồn vui và cả khi mờ tối. Nguyện ước con luôn hồn nhiên thật lòng và luôn vững mạnh trước mọi thử thách, lòng vững tin sống đời hiền lành và trong sáng an vui.
**** Thông sáng hay mù tối (CN4MCA)
****  Imprimatur: 01.02.2007, Giáo phận Cần Thơ