Latest in Tech

TÌNH YÊU CHÚA - Trinh Nguyên

ĐK. (Tình yêu) Ôi cao siêu là tình yêu Chúa, vượt trời cao sông dài biển rộng, là tình yêu hiến trao thân mình, để toàn dân được ơn cứu rỗi. (Vì yêu) Vì yêu Ngài vâng lời thánh ý Chúa Cha, chết treo trên thập giá và trở nên hy lễ tình yêu (hiến lễ tình yêu nhiệm mầu).
1. Ôi cao siêu là tình yêu Chúa đã đoái thương đến phận thấp hèn. Dù đời con bao phen yếu đuối nhưng Ngài vẫn chọn con. Ôi bao la tình Chúa yêu con một tình yêu vượt mọi tình yêu. Trọn đời con xin hiến dâng Ngài để đền đáp tình Ngài yêu con.
2. Con ngân vang bài ca cảm mến tình Chúa thương con chẳng bến bờ. Một đời con tin yêu phó thác nơi Ngài suối hồng ân. Bao ơn thiêng Ngài xuống trên con để đời con trọn niềm tin yêu. Nguyện trở nên nhân chứng Nước Trời bằng cuộc sống nồng nàn yêu thương.
3. Tâm tư con ngày đêm khao khát được sống vui trong đền thánh Ngài. Nguyện đời con trở thành nhân chứng loan truyền Chúa tình thương. Thánh giá Chúa dọi bước con đi dù trần thế còn nhiều gian nan. Nguyện đời con nên muối ướp đời để Nước Chúa rạng ngời muôn phương.