Latest in Tech

TRỞ VỀ - Lm. Mạnh Hùng

1. Bước chân trở về, trở về với Cha. Lòng con muốn khóc, khóc cho những ngày qua. Một lần đi xa con đã xuôi theo tất cả. Nay con trở về lỗi tội tan nát cõi lòng.
ĐK. Con không đáng là con trước mặt Cha. Bao năm cách xa quay gót với tình Cha. Này con trở về tội đời chất chứa nay con trở về tin lòng Cha vẫn luôn hải hà.
2. Bước chân trở về khóc đời dối gian. Mà sao tôi đã bước theo những ngày qua. Tuổi đời đi xa nay đã xót xa bao là. Chúa ơi con về trở về với Chúa thôi.
3. Quyết tâm trở về, trở về với Cha. Tội đời như đã chết đi không còn chi. Ngày mai bên Cha sức sống yên vui bao là. Quyết tâm trở về xin lòng Cha thứ tha.
****  Trở về