Latest in Tech

TRỞ VỀ BÊN CHÚA 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

ĐK. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha. Vì anh em vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài.
1. Cha ơi! Những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài.
2. Cha ơi! Bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa, chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn, với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài.
3. Cha ơi! Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dủ thương không bến bờ. Xin dâng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh, tình con dâng hiến Ngài.