Latest in Tech

XIN NGÀI THA THỨ - Vinam

ĐK. Con nhìn lên nhan Chúa trong lúc cơ cùng nguy khốn. Đừng giận hờn gì Chúa hỡi! Dù chỉ là một giây thôi thứ tha thân tội lỗi. Giờ gục đầu lời sám hối nhờ vào lòng từ bi thôi Chúa ôi nước mắt con đầy vơi.
1. Con xin Ngài thương kẻ cơ bần nương thân vào lượng cả bao từ nhân. Mắt đẫm lệ sầu thiết tha nguyện cầu ôi Cha lành thương giúp con mau.
2. Thân con đời cây cỏ héo tàn đau thương vì tội lụy trên trần gian. Chúa ôi rủ tình thứ tha ngục hình thương con nhiều ôi Chúa công minh.
3. Gia-vê Ngài không bỏ con hoài con trông vào lòng Ngài luôn từ ái. Biết thân phận rồi xót xa một đời xin thương tình ôi Chúa con ôi!