Latest in Tech

XIN THỨ THA - Đỗ Vy Hạ

1. Từ chốn tối tăm con ngước mắt nguyện cầu. Lạy Chúa rất cao xin tha thứ tội sâu. Đã bao năm con đắm đuối tủi sầu. Vì đã lãng quên tình Chúa yêu dạt dào.
ĐK. Xin thứ tha Ngài ơi xin thứ tha. Cho con quay về lòng Chúa rất bao la. Xin đoái thương Ngài ơi xin đoái thương. Tim con say mến Ngài đã tỏ tường.
2. Từ chốn khóc than con cất tiếng van nài. Nguyện Chúa lắng tai con xin hối từ nay. Chúa đưa tay con thoát kiếp đọa đày. Và xin Chúa thương hộ giúp con từng ngày.
3. Từ những đớn đau con sám hối gục đầu. Lạy Chúa đến mau con sa lưới vực sâu. Sóng lấp xô trong nỗi chết nghẹn ngào. Tội con ăn năn lạy Chúa con thật lòng.
****  Xin thứ tha