Latest in Tech

ALLELUIA HÁT LÊN NGƯỜI ƠI - Lm. Thành Tâm

ĐK. Chúa yêu trần thế (Al-le Al-le-lu-ia!) đã chết cho đời (Al-le Al-le-lu-ia!) và đã sống lại (Al-le Al-le-lu-ia!) hát lên người ơi! (Al-le-lu-ia!) Hát lên người ơi! (Al-le Al-le-lu-ia!) Sáng tươi huyền diệu (Al-le Al-le-lu-ia!) là một kiếp người (Al-le Al-le-lu-ia!) được Chúa thương yêu.
1. Mừng hát hỡi những ai xuôi triền thất vọng. Mừng hát hỡi những ai ôm niềm đau. Vì có Chúa Tình Yêu đang ở với ta.
2. Mừng hát hỡi những ai lê đời khó nghèo. Và ai trơ trụi ngay trên giường chết. Vì có Chúa Trời đất đang ở với ta.
3. Mừng hát hỡi những ai mong cuộc đổi đời. Và ai đang dựng xây cho trần giới. Vì có Chúa Tạo Hóa đang ở với ta.
4. Mừng hát hỡi những ai mơ mùa thái hòa. Và ai đang mạnh tay tắt lửa chiến. Vì có Chúa Bình Yên đang ở với ta.