Latest in Tech

HÃY RỬA CHÂN CHO NHAU - Trương Thế Bạch

1. Một chiều giữa bữa Tiệc Ly, Phê-rô bàng hoàng ngỡ ngàng. Thầy mà rửa chân cho con, sao Thầy rửa chân cho con? Thầy làm con chưa hiểu sau này con sẽ hiểu thôi. Là hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau, rửa chân cho nhau và hãy tha thứ cho nhau.
ĐK. Yêu thương nhau, các con hãy yêu thương nhau, hãy rửa chân cho nhau như Thầy rửa chân cho con. Phục vụ là yêu thương, phục vụ là yêu thương, các con phục vụ yêu thương. 
2. Một chiều giữa bữa Tiệc Ly, Phê-rô bàng hoàng ngỡ ngàng. Thầy mà rửa chân cho con, sao Thầy rửa chân cho con? Lạy Thầy cho con hiểu yêu là dâng hiến tình yêu. Là hãy cho yêu thương, hãy đem yêu thương, sẻ chia yêu thương mọi người đang sống quanh con.
3. Một chiều giữa bữa Tiệc Ly, Phê-rô bàng hoàng ngỡ ngàng. Thầy mà rửa chân cho con, sao Thầy rửa chân cho con? Nguyện lòng con xin được yêu người như Chúa đã yêu. Phục vụ như yêu thương bằng con tim yêu, rửa chân cho nhau là lòng tha thứ cho nhau.