Latest in Tech

THÁNH GIÁ TRUNG TÍN

ĐK. Ôi Thánh Giá trung tín, ôi Thánh Giá trung tín ôi Thánh Giá ngất cao. 
Là cây cao quý hơn mọi cây. Không cây rừng nào có hoa có trái quý bằng.
1. Hỡi miệng lưỡi hãy hát ca ngàn chiến thắng hiển vinh. 
Hãy công bố chiến thắng oai hùng trên thánh giá Đấng Cứu Độ đã hiến tế thân mình.
2. Bởi vì Chúa quá xót thương sự khốn khó tổ tiên. 
Đã hư mất cũng bởi lỗi phạm hay Thánh Giá sẽ thay lại cây trái cấm khốn cùng.
3. Bởi dòng nước với máu trái tim đã tẩy rửa thế gian. 
Của Con Chúa đón lấy nhục hình bao khốn khó đã đổ dồn trên thân xác của Người.