Latest in Tech

BIỆT KHÚC THĂNG THIÊN - Lê Đăng Ngôn

1. Cao xanh cao xanh tầng mây, trời cao trông theo tình này. Galilê tím biếc dạ sầu, ngàn nỗi chia ly từ đây. Ngự nơi vinh phúc sáng ngời, Người chờ đón mai sau sum vầy.
ĐK: Về trời nguồn vinh phúc Chúa ban cho loài người. Về trời hằng trông ngóng tháng năm chẳng ngơi. Vào đời gieo bước niềm tin. Lời Người yêu thương vô biên. Về trời đường vinh phúc Chúa luôn luôn mời gọi. Tình Người còn mãi mãi tháng năm cùng đi. Bên lòng qua những hiểm nguy hằng mãi ngước lên trời cao.
2. Gian nan đau thương ngàn hướng hồn con khát mong Quê Trời. Xin yêu thương kết thắm cuộc đời, rạng rỡ Danh Cha ngàn nơi. Xin cho con luôn dõi bước, đường thánh giá Chúa thắp hy vọng. Ngày sau vinh phúc rạng ngời, tụng ca Chúa cao sang muôn đời.