Latest in Tech

LỬA HỒNG NGÀN ĐỜI - Sr. Trầm Hương, FMSR

ĐK: Hãy chiếu sáng tâm hồn con ngọn lửa hồng từ ngàn đời, là tình yêu Chúa vượt qua đêm tối. Và chiếu sáng trên trần gian ngọn lửa hồng từ ngàn đời, để tình yêu Chúa cháy lên giữa lòng mọi người.
1. Xin cho con một tình yêu Chúa. Như ánh sao đêm soi dẫn nẻo về. Vượt tăm tối qua miền ánh sáng. Dẫn đưa con thoát khỏi bến mê.
2. Xin cho con một đời như Chúa. Biết hy sinh quên chính phận mình. Ngày xưa ấy Chúa đã giáng thế. Thắp yêu thương giữa hồn thế nhân.
3. Xin cho con niềm tin sắt đá. Lúc an vui như lúc khổ sầu. Đường dương thế trăm chiều nguy khó. Chúa thương con trong mọi phút giây.