Menu

MỪNG CHÚA LÀ VUA (Tv 46) - Quốc Vinh

ĐK: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng reo mừng. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang.
1. Toàn thể chư dân hãy vỗ tay đi nào. Chào mừng Thiên Chúa hãy cất lời hò reo. Vì Đức Chúa là Đấng tối cao khả úy. Là Vua chí tôn thống trị địa cầu.
2. Người bắt muôn dân phải quy phục dân Người. Làm mọi đất nước biết kính sợ quyền uy. Vì Đức Chúa là Đấng chí nhân từ bi. Tặng cho chúng tôi phúc gia nghiệp Ngài.
3. Đàn hát vang lên kính Chúa ta đi nào. Vì Người là Vua khắp vũ trụ càn khôn. Cùng dâng lên một khúc tán dương cảm mến. Mừng Vua chúng ta thống trị toàn dân.
4. Từ khắp muôn dân các vương công tụ về. Họp cùng dân Chúa kính bái Vua quyền năng. Vì thế giới được Chúa chúng ta dựng nên. Người luôn xứng danh Đấng siêu việt ngàn trùng.