Latest in Tech

NGÀI PHẢI LỚN LÊN, CÒN TÔI PHẢI NHỎ LẠI - Thế Thông

1. Chúa mời gọi để tôi biết sống yêu thương. Chúa dẫn đường để tôi không lo lạc hướng. Ngài dạy tôi sống khiêm nhường. Ngài dạy tôi biết can trường. Bước theo mẫu gương của Thầy Chí Thánh hằng sống.
ĐK. Ngài cần phải được lớn lên còn tôi bé nhỏ đi thôi. Ngài cần phải được lớn lên còn tôi bé đi. Tôi là đầy tớ vô dụng, chỉ là đầy tớ bất tài. Thập tự trên vai vững vàng bên Ngài. Ngài cần phải được lớn lên còn tôi bé nhỏ đi thôi. Ngài cần phải được lớn lên còn tôi bé đi. Bóng cây thập giá bên đời. Tựa nương tình Chúa cao vời. Hồn tôi an vui đi về ngàn nơi.
2. Có một ngày ngập tràn nắng ấm reo vui. Chúa kêu gọi này tôi vội mau tìm tới. Dù cho thân xác hư hèn, dù cho bao lúc lỡ lầm. Chúa vẫn ở bên là đèn soi dẫn chỉ lối.
3. Chúa hạ mình từ trên chốn rất cao sang. Bỏ ngôi trời làm người trần gian tội lỗi. Ngài mặc lấy kiếp con người, Ngài đã cùng sống giữa đời. Chúa đã làm gương dạy tôi trở nên nhỏ bé.