Latest in Tech

NGUYỆN XIN CHÚA THÁNH LINH - Đinh Dũng & Đinh Công Huỳnh

1. Nguyện xin Chúa Thánh Linh luôn đổi mới muôn tâm hồn. Tẩy uế mọi kiêu căng những cõi lòng tự mãn. Xóa tan bao hận thù nối kết cho nên một. Sống yêu thương thuận hòa hiệp nhất trong Chúa là Cha.
ĐK: Xin Cha thương ban Thánh Linh đổi mới chúng con. Khơi lên trong tim mỗi người tình yêu bừng nóng. Xin Cha thương ban Thánh Linh hiệp nhất chúng con. Luôn yêu thương nhau: Giới luật Ngài đã truyền ban.
2. Nguyện xin Chúa Thánh Linh nên ngọn lửa luôn rực hồng. Sưởi cõi lòng u mê sống lạnh lùng hờ hững. Thắp lên tia hy vọng giúp đỡ ai đau buồn. Biết luôn luôn trông cậy tình yêu Thiên Chúa toàn năng.
3. Nguyện xin Chúa Thánh Linh nên ngọn gió luôn dịu dàng. Để nỗi niềm âu lo biến tan theo ngày tháng. Có Thánh Linh đưa đường giúp ta thêm can trường. Khó nguy luôn coi thường cậy trông nơi Chúa tình thương.