Latest in Tech

NƯỚC TRỜI NHƯ HẠT GIỐNG - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt mầm. Qua đêm ngày hạt sẽ đâm chồi và nẩy mầm lên. Đất làm cho thân lúa mọc lên và lớn thành cây. Trĩu nặng bông kết hạt lúa tốt chờ đến mùa gặt.
ĐK: Lạy Chúa! Cho con sống niềm tin xây dựng nước Ngài bằng hạt giống Tin Mừng, bằng Lời Chúa yêu thương. Lạy Chúa! Cho con sống cuộc đời hy vọng trong Ngài để hạt giống Tin Mừng nở tươi tốt thắm xinh.
2. Hãy gieo xuống với bao niềm tin sống trong hy vọng. Luôn âm thầm nhỏ bé như hạt chờ trỗi mình lên. Chúa sẽ cho đâm những cành to trổ lá nhiều hoa. Sẽ tỏa lan với nhiều bóng mát hồng thắm cuộc đời.
3. Chúa là Đấng đã cho đời con lớn lên mỗi ngày. Tuy âm thầm mà vẫn mãnh liệt nhờ những hồng ân. Nếu đời con không Chúa chở che chẳng thể mọc lên. Xin Ngài luôn giúp con biết sống bền bỉ đợi chờ.