Latest in Tech

NGUỒN TIN YÊU - Lm. Thái Nguyên

1. Hỡi ai khó nhọc và gánh nặng nề, trên đường dương thế đang phải lo toan với muôn ngàn gian khó. Chúa kêu mời hãy đến bên Ngài. Với Chúa ở bên vững tâm ngại chi có lo sợ gì.
ĐK: Đường con đi hôm nay đầy gian nan. Đường mai kia vinh quang rộng thênh thang. Chúa là niềm hy vọng đời con. Nguyện Ngài thương đỡ nâng cho trên đường đời bao khốn khó, tới quê trời sướng vui muôn đời.
2. Hỡi ai trên đường đầy những đoạn trường, tìm về bên Chúa trong nguồn yêu thương ôi những đầy nồng thắm. Chúa sẽ là nguồn suối an vui. Chúa nguồn tình yêu đỡ nâng đời ta bước qua khổ sầu.
3. Hỡi ai trên đời bao nỗi lầm than, tâm hồn hoang mang những ngày trần gian bao đau buồn chê chán. Chúa thương người người hỡi chớ quên. Với Chúa tình yêu những nỗi lầm than trở nên nhẹ nhàng.
****  Nguồn tin yêu (Lễ Thánh Tâm A)