Latest in Tech

TỰA LÀN TRẦM HƯƠNG - Việt Khôi

ĐK: Tựa làn trầm hương thơm bay lên trước nhan Cha, lòng con thiết tha muôn lời khấn cầu. Nguyện Chúa xuống muôn phúc lành nhiệm mầu, cho đời con sống trọn tình yêu.
1. Đây đời con với lòng mến yêu chân thành ước nguyện từ nay sống trong ân tình hiến trọn niềm vui cho người muôn phương. Xin cho quả tim con rung nhịp bài tình ca, bài tình ca thắm nồng gói trọn yêu thương hiến dâng cho Ngài.
2. Xin đời con luôn là lễ dâng tinh tuyền ước nguyện hy sinh hiến dâng thân mình để từng ngày qua sống đẹp yêu thương. Xin cho tình Cha luôn chan hòa để bài ca, để bài ca thắm hồng kết ngàn con tim mến yêu chân tình.
3. Chúa vì yêu nên đành hiến trao thân mình cứu mọi sinh linh thoát muôn tội tình dẫn về trời quê muôn đời quang vinh. Xin muôn đời vang câu cảm tạ bài tình ca, bài tình ca sẽ là lễ vật tình yêu hiến trong sương chiều.