Latest in Tech

DUYÊN THÁNH – Anphong Hoan

1. Muôn ân phúc giờ đây Thiên Chúa tuôn xuống loài người chan chứa như xưa. Xưa thiên sứ đồng thanh tiên báo giây phút nhân gian ngập tràn phúc ân: Con Thiên Chúa nên con loài người để nâng bụi mờ lên hàng ánh sáng. Tình Thiên Chúa ở giữa tình người để cùng rơm cỏ tấu khúc vô biên.
ĐK: Này Sự Thiện uyên nguyên chạm nét thánh trên nhịp rung cuộc trần khuất tất! Này Sự Thiện uyên nguyên choàng duyên thánh cho trái tim nhân loại bất toàn. Thời gian lắng như tờ để tình rực lên Ánh Sáng. Không gian êm như mơ, cho lòng ngập tràn ánh huy hoàng.
2. Đêm linh thánh ngàn sao lấp lánh hang đá nghèo hèn vang tiếng "tu oa". Nơi tăm tối bừng lên ánh sáng: "Thiên Chúa Uy Linh ở cùng chúng ta". Theo sao sáng trên cao dẫn đường này bao mục đồng đêm trường thăm viếng: quỳ chiêm ngắm Ngôi Hai làm người, nhiệm lạ khôn vời lấp lánh trên trời.
3. Con Thiên Chúa hạ thân giáng thế trong kiếp phàm hèn hang đá Bê-lem. Đem ơn thánh tặng ban không ngớt, nhân thế an vui cuộc đời ấm êm. Ôi Thiên Chúa cao sang uy quyền giờ mang phận hèn chỉ vì thương mến! Người ơi đến suy tôn Vua Trời, Ngài là Ngôi Lời cứu thoát muôn người.