Latest in Tech

THÁNH VỊNH 97 – Mi Giáng

ĐK 1: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. 
ĐK 2: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện biết bao kỳ công. Người đã chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, và nhờ cánh tay chí thánh của Người. 
2. Chúa đã biểu dương hồng ân cứu rỗi, mạc khải chính trực Người trước mắt toàn dân. Người đã trung tín và hằng nhớ nghĩa tình, cùng nhà Ích-diên, dân riêng của Người. 
3. Khắp cõi trời đất đều đã xem thấy, nguồn hồng ân khởi từ Đức Chúa của ta. Cùng tung hô Chúa hỡi toàn dân địa cầu, nào cùng đến đây cất tiếng hò reo. 
4. Khúc hạc cầm vang dìu dặt réo rắt, nương tiếng sáo điệu đàn cất lên giọng ca. Kèn thổi rân ran hòa cùng tiếng tù và, ngợi mừng Đức Vua trên các vị vua. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Kính chào trinh nữ Ma-ri-a đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ có phúc hơn các người phụ nữ. Alleluia, Alleluia
Alleluia, Alleluia. Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta, hỡi các dân hãy tới thờ lạy Chúa. Vì hôm nay ánh sáng chan hòa đã tỏa xuống trên địa cầu. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 97 - Bài Ca Mới (Lễ Ban Ngày; Đức Mẹ Vô Nhiễm)