Latest in Tech

THÁNH VỊNH 96 (Rạng Đông) – Mi Giáng

ĐK: Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta. 
1. Chúa là Vua hiển trị hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui lên nào đại dương cùng hải đảo. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng rất chính trực, hết thảy mọi dân được thấy vinh quang Người. 
2. Chúa là ánh sáng ngời đã chiếu rọi những kẻ thành tâm, hân hoan làm rạng rỡ kẻ công chính. Gần bên nhan thánh kẻ lòng ngay hãy vui mừng, tưởng nhớ Thánh Danh và dâng câu chúc tụng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 96 - Chúa đã giáng sinh (Lễ rạng đông)