Latest in Tech

THÁNH VỊNH 147 (SGS) – Mi Giáng

ĐK: Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và đã cư ngụ giữa chúng ta. 
1. Giê-ru-sa-lem hỡi nào tôn vinh Chúa. Này Si-on hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi. Then cửa nhà ngươi Chúa làm cho -thêm chắc. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân. 
2. Người lập hòa bình viên mãn ở nơi biên giới. Người ban cho ngươi no đầy lúa miến tuyệt hảo. Giữa nơi trần gian những lệnh truyền Người ban. Hỏa tốc xuất hành Lời Người rảo nhanh chân. 
3. Lời Người được truyền cho họ tộc Gia-cóp. Điều luật Chúa đã ban cùng dân Ít-ra-en. Chúa không biệt đãi dân tộc nào như thế. Không tỏ cho họ điều luật Chúa thương ban.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa Ki-tô Chúa đã được rao giảng cho dân ngoại, vinh danh Chúa. Lạy Chúa Ki-tô Chúa đã được tin kính khắp trần gian. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 147 - Ngôi Lời Của Chúa (CN Sau Giáng Sinh)