Latest in Tech

THÁNH VỊNH 71 (CN2MVA) – Mi Giáng

ĐK: Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người. 
1. Muôn lạy Thượng Đế xin ban quyền bính của Người, xin ban công lý của Người, cho Thái Tử và Tân Vương. Để Tân Vương xét xử dân Người theo công lý, và bênh vực quyền lợi cho kẻ nghèo hèn. 
2. Vương triều Người sẽ xum xuê nở đóa công bình, yên vui, hạnh phúc, thịnh trị, cho tới tận ngày tận thế. Người làm chủ suốt từ sông cả ra biển lớn, từ khắp chín tầng trời đến tận trùng khơi. 
3. Xin Người giải thoát lương dân nghèo khó khổ cực, đưa tay trục vớt khốn cùng không có chỗ để tựa nương. Chạnh lòng thương những kẻ sa vào vòng lao lý, mạng sống kẻ hèn mọn tế độ phò nguy. 
4. Danh Người sẽ luôn vang xa và mãi trường tồn, muôn năm tỏa ánh mặt trời cho khắp gần xa nao nức. Vạn dân nước đã hưởng nhờ Người lời chúc phúc, và tất cả đồng lòng cất lời ngợi khen. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 71 - Sự công chính triển nở (CN2MVA)