Latest in Tech

THÁNH VỊNH 84 (CN2MVB) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. 
1. Tôi lắng tai nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an. Cho dân Người, cho những kẻ hiếu trung, Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ. 
2. Công lý với hòa bình nay giao duyên, và tín nghĩa hòa hợp với bình an. Nơi đất bằng tín nghĩa đã lớn lên, nơi vòm trời cao công lý nhìn xem trái đất này. 
3. Chúa khứng ban dư tràn muôn ân phúc, và trái đất trổ đầy hoa trái đẹp xinh. Lẽ công bình đi tiền phong trước thánh nhan, mở rộng đường lối cho Chúa đặt bước chân của Người.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 84 - Xin ban ơn cứu rỗi 1 (CN2MVB)