Latest in Tech

THÁNH VỊNH 121 (CN1MVA) – Mi Giáng

ĐK: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". 
1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: "Ta cùng trẩy lên thánh điện của Người". Và giờ đây Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa thành đô ta đã dừng chân. 
2. Bao bộ lạc, bao chi tộc của Chúa, đã cùng trẩy lên thánh điện của Người. Đặt nơi đây ngai tòa của Đa-vít, đặt nơi đây tòa xét xử toàn dân. 
3. Dâng lời cầu Gia-liêm được bình yên, dâng lời nguyện thân hữu được phát đạt. Hằng bảo an cho tường ngoài lũy trong, thành đô luôn an vững mãi ngàn năm. 
4. Nghĩ về người anh em và bạn hữu, chúc mừng người luôn thái bình an lạc. Đền thánh Chúa, tôi thầm dâng lời chúc: được hạnh phúc miên viễn hỡi thành đô. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi. Và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 121 - Tôi vui mừng 2 (CN1MVA)