Latest in Tech

THÁNH VỊNH 28 – Trương Thế Bạch

ĐK: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.
1. Hãy kính dâng người tôn thờ Chúa, hỡi đoàn con của Người dâng lên. Kính Chúa vinh quang trong oai hùng, xứng với Thánh Danh trong uy quyền, uy nghiêm thánh đức, tôn vinh Chúa Ngài là vị Vua Chúa muôn loài.
2. Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai hùng, uy linh thánh đức, vang lên khắp cùng miền trái đất, Chúa oai hùng.
3. Chúa rất oai hùng, muôn đời Chúa vẫn làm Vua muôn đời muôn nơi. Đức Chúa oai nghiêm rất uy hùng, sấm sét nổ ran, trong thánh đài mọi người reo lên, vinh quang Chúa ngự trị làm Vua tới muôn đời.
 ****  Thánh Vịnh 28 (CN Chúa chịu phép Rửa)