Latest in Tech

TÌNH CHÚA QUÁ BAO LA – Trương Thế Bạch

1. Bao la tình Cha hải hà, mênh mông như biển đại dương. Tình yêu Chúa ôi cao xa vô biên, tuôn ban xuống đời con bao nhiêu ơn thiêng, cho dẫu đời con dù biết bao lỗi tội mà Chúa vẫn thương. Hồng ân Chúa tuôn miên man như mưa, cho năm tháng đời con yêu thương an vui, lòng Chúa vợi cao biển trời mênh mông.
ĐK: Xin tri ân, xin tri ân muôn đời, yêu thương con, yêu thương con vời vợi, tình Ngài dịu êm tình yêu Thiên Chúa. Xin tri ân, xin tri ân cảm tạ, muôn ơn thiêng ban cho con dạt dào, tình Ngài vợi cao tình yêu biển trời.
2. Dâng lên lời ca cảm tạ, dâng lên muôn lời ngợi ca. Tình thương Chúa như trăng sao lung linh, luôn theo bước đời con khi con gian nan, che chở đời con tình Chúa thương giữ gìn nâng đỡ ủi an. Tình yêu Chúa luôn thương tha cho con, khi con lỡ lầm khi con vương đam mê tội lỗi đời con nhưng Ngài thương tha.
3. Bao nhiêu hồng ân đổ đầy, cho con đêm ngày bình an. Tình yêu Chúa như câu ru êm mơ, cho con giấc ngủ say an vui yêu thương, trong Chúa tựa như lời hát ru của mẹ ôm ấp đời con. Tình yêu Chúa ban cho con muôn ơn, tuôn ban xuống đời con say men yêu thương, tình Chúa ngàn năm không hề phôi pha.
****  Tình Chúa Quá Bao La