Latest in Tech

THÁNH VỊNH 21 (Lễ Lá) – Trương Thế Bạch

ĐK: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?
1. Bao người thấy con đều mỉa mai chê cười, họ bĩu môi, họ lắc đầu. Hắn tin cậy nơi Chúa xin Ngài cứu đi, nếu Ngài yêu thương xin Ngài giải gỡ hắn đi nào.
2. Lũ bầy chó kia họ đứng quanh con này, một lũ côn đồ bao bọc. Chúng đâm thọc tay con, đâm thọc chân con, xác thịt tả tơi, thấy được các ngón đốt xương con.
3. Chúng nhìn thấy con họ mỉa mai vui cười, họ sẻ chia phần y phục, tấm áo dài thì chúng chia bằng rút thăm, xin đừng xa con, xin Ngài nâng đỡ xót thương con.
4. Ca ngợi Chúa đi hãy chúc khen Danh Ngài, mọi nước dân tộc trên đời. Hãy loan truyền Danh Chúa cho họ hiểu thông, chúc tụng Chúa đi hỡi nhà Gia-cóp hãy tôn sợ Người.
 ****  Thánh Vịnh 21 (CN Lễ Lá)