Latest in Tech

THÁNH VỊNH 94 (CN3MCA) - Trương Thế Bạch

ĐK: Ước gì hôm nay anh em nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng.
1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, hoan hô Người núi đá độ trì ta. Vào trước Thiên Nhan dâng lên lời cảm mến, nào tung hô vang lên khúc đàn ca.
2. Hãy đến đây ta tôn thờ phục bái, Chúa chính là Đấng tác tạo thành ta. Là Chúa muôn dân ta nay thuộc dân Chúa, Ngài chăm nom luôn trông giữ đoàn chiên.
3. Hãy lắng tai ta nghe lời của Chúa chớ cứng lòng như khi ở Ma-sa. Ở Mê-ri-ba trong khu rừng hoang vắng, rằng cha ông đã thử thách lòng Ta.
 ****  Thánh Vịnh 94 (CN3MCA)