Latest in Tech

THÁNH VỊNH 85 (CN16TNA) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa! Chúa nhân hậu và khoan dung.
1. Lạy Chúa! Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa! Xin lắng nghe lời con khẩn cầu, tiếng con van nài xin để ý lưu tâm.
2. Lạy Chúa! Trần gian muôn muôn loài, sẽ tôn vinh phủ phục gần nhan thánh. Ngài cao cả làm nên những kỳ công lẫy lừng, chỉ riêng mình Ngài, chính Thượng Đế uy hùng.
3. Lạy Chúa! Ngài rất mực nhân từ, giàu tình thương, với mọi kẻ yêu Chúa. Lạy Chúa! Là Đấng rất chậm trễ bất bình, hãy ghé mắt nhìn, hết lòng xót thương con.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa! Lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 85 - Chúa Nhân Hậu (CN16TNA)