Latest in Tech

THÁNH VỊNH 88 (CN13TNA) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa! Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
1. Tình thương Chúa đến muôn đời con hoài ca tụng, tình thương Chúa đã trải dài ngàn muôn thế hệ. Miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài, và tình thương ấy được xây dựng cho tới thiên thu.
2. Thật hạnh phúc sắc tộc nào dâng lời ca ngợi, nhờ hào quang Thánh Nhan rạng ngời soi bước họ. Được nghe Danh Chúa lòng họ luôn hớn hở, vì Ngài công chính họ sẽ được hưởng phúc vinh quang.
3. Lạy Đức Chúa sức hùng cường con là chính Ngài, hồng ân Chúa đã nổi bật vị thế chúng con. Vì Đấng bảo vệ cuộc đời con là chính Ngài, thuộc quyền Đức Thánh của Ích-diên thống lãnh muôn dân.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 88 - Con Sẽ Ca Ngợi Tình Thương (CN13TNA)