Latest in Tech

THÁNH VỊNH 64 (CN15TNA) – Mi Giáng

ĐK: Hạt giống gieo vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
1. Thăm mặt đất Ngài tuôn xuống làn mưa móc, cho ngập tràn hạnh phúc, phú túc giàu sang. Suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
2. Chăm từng luống, Ngài san ra từng mô đất, cho ngập dầm mưa ướt hạt giống nảy ra. Bốn mùa Ngài đổ phúc ân, mầu mỡ gieo ngập lấp kín đường đi.
3. Nương đồi hoang mọc lên xanh rì ngọn cỏ, dâng ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ tươi xinh. Chiên với bò gặm cỏ nương xanh, đồng lúa dạt dào, sóng lúa lượn quanh.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Lời Cha là chân lý, xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 64 - Hạt Giống Gieo Vào Đất Tốt (CN15TNA)