Latest in Tech

THÁNH VỊNH 50 (CN1MCA) – Thái Nguyên

1. Nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện xóa tội con theo lượng cả đức từ bi Ngài. Xin rửa hồn con tuyệt gốc hết những lỗi lầm, và thanh tẩy con sạch lâng muôn vàn tội ác. 
ĐK: Lạy Chúa chí tôn xin dủ tình xót thương con theo lượng từ ái của Ngài. 
2. Lạy Chúa xin thương ban lại tấm lòng sạch trong. Và hãy đổi thay tinh thần mới cho con vững vàng. Xin chớ loại con ra khỏi thánh nhan Chúa Trời, và chớ rút lại Thần Linh tuôn tràn sức sống. 
3. Lạy Chúa xin thương ban niềm vui đời cứu rỗi. Và hãy đỡ nâng theo cùng với tinh thần quảng đại. Lạy Chúa xin hãy mở môi con ca tụng Ngài. Ngàn đời hát ca đẹp thay ôi lòng nhân Chúa. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Người ta sống không nguyên chỉ bằng cơm bánh. Nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.