Menu


THÁNH VỊNH ĐÁP CA - LM. THÁI NGUYÊN

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
NĂM A
NĂM B
NĂM C
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
  Lễ Đêm Giáng Sinh
  Lễ Rạng Đông
  Lễ Ban Ngày
  Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh
  Lễ Thánh Gia Thất
  Lễ Hiển Linh
MÙA CHAY & PHỤC SINH
  Lễ Tro
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay
  Rước Lá 1
  Rước Lá 2
  Lễ Lá
  Thứ 5 Tuần Thánh (Lễ Dầu)
  Thứ 5 Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
  Thứ 6 Tuần Thánh
  Bài Đọc 1
  Bài Đọc 2
  Bài Đọc 3
  Bài Đọc 4
  Bài Thánh Thư
  Chúa Nhật Phục Sinh
 Ca Tiếp Liên                
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh
  Chúa Nhật 7 Phục Sinh
  Lễ Thăng Thiên
  Lễ Hiện Xuống
MÙA THƯỜNG NIÊN
  Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa
  Chúa Nhật 2 Thường Niên
  Chúa Nhật 3 Thường Niên
  Chúa Nhật 4 Thường Niên
  Chúa Nhật 5 Thường Niên
  Chúa Nhật 6 Thường Niên
  Chúa Nhật 7 Thường Niên
  Chúa Nhật 8 Thường Niên
  Chúa Nhật 9 Thường Niên
  Chúa Nhật 10 Thường Niên
  Chúa Nhật 11 Thường Niên
  Chúa Nhật 12 Thường Niên
  Chúa Nhật 13 Thường Niên
  Chúa Nhật 14 Thường Niên
  Chúa Nhật 15 Thường Niên
  Chúa Nhật 16 Thường Niên
  Chúa Nhật 17 Thường Niên
  Chúa Nhật 18 Thường Niên
  Chúa Nhật 19 Thường Niên
  Chúa Nhật 20 Thường Niên
  Chúa Nhật 21 Thường Niên
  Chúa Nhật 22 Thường Niên
  Chúa Nhật 23 Thường Niên
  Chúa Nhật 24 Thường Niên
  Chúa Nhật 25 Thường Niên
  Chúa Nhật 26 Thường Niên
  Chúa Nhật 27 Thường Niên
  Chúa Nhật 28 Thường Niên
  Chúa Nhật 29 Thường Niên
  Chúa Nhật 30 Thường Niên
  Chúa Nhật 31 Thường Niên
  Chúa Nhật 32 Thường Niên
  Chúa Nhật 33 Thường Niên
  Chúa Nhật 34 Thường Niên (Kitô Vua)
  Chúa Ba Ngôi
  Mình Máu Chúa
  Thánh Tâm Chúa
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH – LỄ NGOẠI LỊCH
  Mẹ Thiên Chúa (1/1)
  Thánh Phaolo Trở Lại (25/1)
  Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (02/02)
  Lễ Tạ ơn
  Lễ Tất Niên
  Lễ Giao Thừa
  Mùng 1 Tết
  Mùng 2 Tết
  Mùng 3 Tết
  Thánh Giuse (19/3)
  Lễ Truyền Tin (25/3)
  Thánh Marcô, Tác giả sách Tin Mừng
  Thánh Giuse Thợ (1/5)
  Thánh Matthia (14/5)
  Lễ Thăm Viếng (31/5)
  Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6)
  Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29/6)
  Thánh Tôma Tông Đồ (03/7)
  Thánh Giacôbê Tông Đồ (25.7)
  Chúa Hiển Dung (6/8)
  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8)
  Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo (10/8)
  Thánh Bartôlômêô Tông Đồ (24/8)
  Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria (08.9)
  Thánh Bartôlômêô Tông Đồ (24/8)
  Thánh Nữ Mônica (27.8)
  Thánh Augustinô (28.8)
  Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria (08.9)
  Suy Tôn Thánh Giá (14/9)
  Thánh Matthêu, tông đồ (21/9)
  Tết Trung Thu
  Tổng Lãnh Thiên Thần (29/9)
  Thánh Têrêsa Hài Đồng (1/10)
  Đức Mẹ Mân Côi (7/10)
  Khánh Nhật Truyền Giáo
  Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng (18/10)
  Thánh Simon & Giuđa, tông đồ (28/10)
  Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11)
  Lễ Các Đẳng
  Cầu cho mọi tín hữu đã qua đời
  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
  Thánh Anrê Tông Đồ (30.11)
  Thánh Phanxicô Xaviê (3.12)
  Mẹ Vô Nhiễm (8/12)
  Thánh Stêphanô (26/12)
  Thánh Gioan Tông Đồ (27/12)
  Ban Bí Tích Hôn Phối
  Ban Bí Tích Thêm Sức
  Lễ Truyền Chức Thánh
Nguồn: Thánh Vịnh Đáp Ca Alleluia, Lm. Thái Nguyên, NXB Tôn Giáo, 2010.