Latest in Tech

THÁNH VỊNH 44 (01.10) - Thái Nguyên

1. Tôn Nương hỡi xem đi và lắng tai nào. Hãy quên đi dân tộc, hãy quên nhà phụ thân. 
ĐK: Kìa phu quân đã đến, hãy ra đón Chúa Ki-tô. 
2. Bao hương sắc Quân Vương Người rất yêu vì. Chính Vua là Chúa nàng, đến bên phục vụ Người. 
3. Bao vui sướng hoan ca điệu hát cung đàn. Biết bao người tiến vào, đến trong tận hoàng cung. 
4. Đây công chúa xiêm y dệt gấm thêu vàng với trang phục huy hoàng, diễm lệ thật đẹp xinh. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Này là trinh nữ khôn ngoan mà Chúa đã gặp tỉnh thức; khi Chúa đến, nàng vào dự tiệc cưới với Người. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 44 (Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 01.10)