Menu


[TCPV] Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Lễ kính.

   Nhập lễ
Kim Long
 
Mi Trầm
 
Trần Anh Linh
 
Mi Trầm
 
Giang Ân
   Đáp Ca
Năm A: Tv 28,1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10 (Đ. c.11b)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Minh Tâm
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  
Năm B: Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.3) [Hoặc dùng bài đọc năm A]

  
Kim Long
  
Năm C: Tv 103,1b-2a.2b-4.24.25.27-28.29-30 (Đ. c.1] [Hoặc dùng bài đọc năm A]
  Dâng Lễ
Huy Hoàng
   
Văn Chi
   
Phanxicô
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
 Con Thiên Chúa (Ga 1,34)
Trần Anh Linh
   
La Thập Tự
   
Thái Nguyên
 
Trần Mừng
   
Nguyễn Duy
   
Ngọc Linh
   
Thành Tâm
   Tạ lễ
Ngọc Linh

Thiên Lan

Nguyễn Đức Tuấn
  
Nguyễn Duy

Ca nhập lễ
x. Mt 3,16-17
Sau khi Chúa Giê-su chịu phép rửa,
các tầng trời mở ra,
và Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên Người.
Cùng lúc ấy, có tiếng Chúa Cha tuyên phán :
“Đây là Con chí ái của Ta,
Người làm cho lòng Ta vui thoả.”

Ca hiệp lễ
Ga 1,32.34
Đây là Đấng mà ông Gio-an đã nói :
“Tôi đã thấy và xin làm chứng rằng :
Người là Con Thiên Chúa.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)