Menu


GRADUALE SIMPLEX - Mục Lục Tra Cứu

Đang cập nhật... 
Bảng tra cứu nội dung sách Ca Tiến cấp Phổ thông - Graduale Simplex bản Tiếng Việt.
Nội dung trích dẫn từ bản Tiếng Việt của Graduale Simplex , 2017
do Uỷ ban Thánh Nhạc phổ biển tại website Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
File tiếng Việt và Latin xin quý vị xem ở cuối trang. 


MỤC LỤC GRADUALE SIMPLEX - CA TIẾN CẤP PHỔ THÔNG
          LỜI MỞ ĐẦU
Giới thiệu và hướng dẫn
PHẦN RIÊNG CÁC MÙA
          MÙA VỌNG
  
          MÙA GIÁNG SINH
  
  
  
          MÙA CHAY
Thứ Tư Lễ Tro

Chúa Nhật I
  
Chúa Nhật II
 
Chúa Nhật III
  
Chúa Nhật IV
  
Chúa Nhật V
          TUẦN THÁNH
Chúa Nhật Lễ Lá

Thứ Năm Tuần Thánh: Lễ Làm Phép Dầu
  
Thứ Năm Tuần Thánh: Lễ Tiệc Ly
  
Thứ Sáu Tuần Thánh
          MÙA PHỤC SINH
Canh thức Phục Sinh trong Đêm Thánh
  
 
      ► Mẫu lễ I
  
      ► Mẫu lễ II
  
  
          MÙA THƯỜNG NIÊN
 
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
PHẦN CÁC THÁNH
          Ngày 2 tháng 2
          Ngày 19 tháng 3
          Ngày 25 tháng 3
          Ngày 24 tháng 6
          Ngày 29 tháng 6
          Ngày 6 tháng 8
          Ngày 15 tháng 8
          Ngày 8 tháng 9
          Ngày 14 tháng 9
          Ngày 29 tháng 9
          Ngày 1 tháng 11
          Ngày 8 tháng 12
PHẦN CHUNG
  
  
  
  
  
 
THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG
THÁNH LỄ TUỲ NHU CẦU
THÁNH LỄ NGOẠI LỊCH
          I. Thánh Lễ có nghi thức riêng
  
          II. Thánh Lễ tuỳ theo nhu cầu
Kỷ niệm của Giáo Hoàng hay Giám mục
  
Cầu cho Ơn Gọi
  
Cầu cho các Kitô Hữu hợp nhất

Cầu cho Hoà Bình Công Lý
  
Cho bất cứ nhu cầu nào
          III. Các lễ ngoại lịch
  
PHỤNG VỤ CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
          I. Thánh Lễ cho các tín hữu đã qua đời
          II. Nghi thức An Táng
  
  
  
        Phó dâng và từ biệt lần cuối
  
        Rước ra nghĩa trang
 
-------------------------------------------