Menu


Thánh Ca Chủ Đề: Suy tôn Lời Chúa

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Nguyễn Duy
Con vừa được nghe Lời Chúa, con vừa được nghe Lời Chúa.
Anh Tuấn
Ai băn khoăn thao thức tìm hướng đi trong đời. Ai khổ tâm suy nghĩ 
Nguyễn Duy
Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con
Sơn Ca Linh
Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời. Lời Cha đã vang lên giữa trần thế. 
Nguyễn Duy
Lời Thiên Chúa đến tạo tác đất trời Lời Chúa đến sáng tạo trăng sao.
Thế Thông
Lời Chúa đã đến trong tâm hồn. Lời Chúa là trổ xinh tốt tươi.  Ai ơi mở 
Nguyễn Duy
Tiếng Ngài làm con ray rứt, băn khoăn nghĩ suy trong đời. Tiếng Ngài
Hạt Sương Nguyên
Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian. Dìu người lữ hành xuôi bến bình
Thái Nguyên
Lời Ngài lời hằng sống, lời quyền năng, lời cứu độ cho khắp nhân gian.
Kim Long
Lời Chúa là đèn soi con đưa bước, ánh sáng dẫn đường con đi, 
Nguyễn Duy
Lời Chúa là ánh sáng đời con đi trong nắng tươi Lời Chúa là sự sống 
Phạm Quang
Lời Ngài còn đó cho người muốn lắng nghe, Lời Ngài mạch sống 
Trần Hoà Yên
Giữa bao điều chọn lựa, xin cho con chọn lời của Chúa. Giữa bao điều