Latest in Tech

CÁC THÁNH

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
CÁC THÁNH NAM NỮ

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Hoài Đức
Kim Long

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Minh Hương - HK
Kim Long
Kim Long
Kim Long
Kim Long
Trần Xuân Long
Nguyễn Bang Hanh
Thanh Lâm
Hương Vĩnh
Đinh Công Huỳnh
Mi Trầm
Hải Linh
Ân Đức
THÁNH GIUSE

Phạm Đình Nhu
Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Na-za-rét Thánh Gia
Đạo Minh
Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa
T.Giuse bạn Đức Trinh Nữ
Mi Trầm
Giuse ban hiền của Đức Nữ Trinh, trên dương gian nêu gương sáng gia
Kim Long
Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse ôi Cha nuôi Con Chúa
Trầm ca bên Mẹ
Phương Anh
Một người lặng trầm đi từng bước âm thầm, bên Đức Nữ Trinh trên đường
THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Nguyễn Duy
Lạy Chúa, Chúa biết con trong mọi lúc, lạy Chúa Chúa biết con từ thuở
Thái Nguyên
Ngài lớn lên
Thy Yên
Xin Ngài hãy lớn lên còn con thì nhỏ lại, xin Ngài hãy lớn lên còn con thì
Vĩnh Ân
Thế Thông

THÁNH PHÊRÔ – PHAOLÔ

Hùng Lân
Mừng hai Thánh Tông đồ 1
Mi Trầm
Mừng hai Thánh Tông đồ Phêrô Phaolô. Xưa nghe tiếng cứu độ theo Đức
Mừng hai Thánh Tông đồ 2
Mi Trầm
Mừng hai Thánh Tông đồ Phêrô Phaolô nay hưởng phúc vinh quang sau
Sơn Ca Linh
Mai Quân
Này con là Đá, này con là Đá. Trên viên đá này trên viên đá này, Thầy sẽ
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Hương Vĩnh
Trầm Hương
Thiên Lý
Ân Đức
Dao Kim
Phanxicô
Kim Long
Kim Long
Nguyễn Viết Sơn
THÁNH CÊCILIA

Thế Thông
Trần Xuân Long
Hoài Chiên
Đinh Công Huỳnh
Nguyễn Quang Hưng