Latest in Tech

THÁNH VỊNH 144 (CN17TNB) – Thái Nguyên

1. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân phúc. 
Chúa từ tâm với hết mọi loài, và từ ái với mọi sinh linh. 
ĐK: Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vật thoả thuê muôn vàn. 
2. Chúng sinh hết tình cậy trông nơi Chúa là nguồn mạch sự sống. 
Chúa rộng tay chúc phúc cho đời, mọi loài mãi sẽ được no nê. 
3. Chúa luôn thánh thiện công minh trong hết mọi đường nẻo Chúa. 
Chúa gần ai cất tiếng kêu cầu và thành tín chẳng hề phôi phai. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết ở nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con được biết". Alleluia, Alleluia.