Menu


THÁNH VỊNH 117 (CN4PSB) – Huy Hoàng

ĐK: Tảng đá người thợ xây loại bỏ, nay lại trở nên đá tảng góc tường. 
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ẩn thân bên Chúa hơn sống tin cậy nơi người trần, quan chức của trần gian. 
2. Xin tạ ơn Chúa lạy Chúa nhân từ. Chúa đã đáp lời thương cứu đoàn con đây. Này viên đá góc xưa chính tay thợ đã loại trừ, do Chúa đã làm nên. 
3. Xin Người lạy Chúa đổ xuống muôn ơn lành. Cho kẻ tiến vào Nhan Chúa thật uy nghiêm. Từ nhà Thiên Chúa xin chúc muôn người sống an bình, nơi Chúa trọn tình thương. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ta chính là Mục Tử nhân lành Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta." Alleluia.