Menu


HÁT LỜI CHÚA - La Thập Tự

Đang cập nhật theo lịch phụng vụ....
MÙA VỌNG
Năm A
Năm B
Năm C
  CN 1 Mùa Vọng
Hãy Tỉnh Thức
  CN 2 Mùa Vọng
Hãy Dọn Đường
  CN 3 Mùa Vọng
Phải Làm gì?
  CN 4 Mùa Vọng
Phúc Thay
MÙA GIÁNG SINH   
  Lễ Thánh Gia
Nhìn Về Thánh Gia
  Lễ Hiển Linh
Theo Ánh Sao
  Chúa Chịu p. Rửa
Trên Sông Giođan
MÙA  CHAY 
  Lễ Tro
Sống Đời Bụi Tro
Cuộc Đời Là Chi?
  CN 1 Mùa Chay
Sống Lời Thiên Chúa
Mùa Chay Sa Mạc
  CN 2 Mùa Chay
Hãy nghe lời Ngài
Hãy Vâng Nghe Lời Ngài
  CN 3 Mùa Chay
Nguồn Nước Trường Sinh
Lệnh Sám Hối
  CN 4 Mùa Chay
Chúa Là Ánh Sáng
Lời Tự Tình
  CN 5 Mùa Chay
Ngài Là Sự Sống Lại
Một Người Cha Tình Thương
  Lễ Lá
Theo Chúa Vào Thành Đô
Vạn Tuế Đức Vua
MÙA PHỤC SINH 
  CN 1 Phục Sinh
Niềm Vui Phục Sinh
Chúa Đã Sống Lại
  CN 2 Phục Sinh
Niềm Tin Hôm Nay
Phúc Cho Ai
  CN 3 Phục Sinh
Đường Emmau Gieo Bước
Xin Yêu Chúa Nhiều
  CN 4 Phục Sinh
Con Mãi Là Chiên Của Ngài
Trên Cánh Đồng Xanh
  CN 5 Phục Sinh
Đường Về Nhà Cha
Giới Răn Mới
  CN 6 Phục Sinh
Nếu Ai Yêu Thầy
Ai Yêu Mến Thầy
  CN 7 Phục Sinh


  Lễ Thăng Thiên
Quê Hương Trời Cao
Mơ Ước Trời Cao
  Lễ Hiện Xương
Nếu Vắng Thánh Linh
Lạy Thiên Chúa Ngôi Ba
MÙA THƯỜNG NIÊN
  CN 2 TN
Chiên Thiên Chúa
Tiệc Cưới Cana
  CN 3 TN
Miền Quê Galilê
Hoan Ca Chứng Nhân
  CN 4 TN
Tám Mối Phúc Thật
Tâm Ca Người Làm Chứng
  CN 5 TN
Xin Là Muối Là Men
Xin Vâng Lời Thầy
  CN 6 TN
Lề Luật Chúa
Cho Con Tinh Sạch
Phúc Cho Anh Em
  CN 7 TN
Cho Con Yêu Người
Niềm Tin Người Bất Toại
Hãy Yêu Kẻ Thù
  CN 8 TN
Đừng Quá Lo Lắng
Nếu Một Mai
Hãy Lấy Cái Xà Trong Mắt
  CN 9 TN
Dụ Ngôn Xây Nhà
Hôm Nay Ngày Chúa Nhật
Ôi Nói Sao Được
  CN 10 TN
Ngài Đã Đến
Đường Theo Chúa
Hãy Trỗi Dậy Đi
  CN 11 TN
Xin Làm Thợ Gặt
Ngài Vẫn Thứ Tha
  CN 12 TN
Giêsu, Ngài Là Ai?
  CN 13 TN
Có Ai Theo Ngài?
  CN 14 TN
Ai Sai Chúng Con
  CN 15 TN
Hãy Yêu Người Thân Cận
  CN 16 TN
Lời Cầu Bên Chúa
  CN 17 TN
Lời Kinh Tuyệt Vời
  CN 18 TN
Dụ Ngôn Người Phú Hộ
  CN 19 TN
Hãy Thức Tỉnh
  CN 20 TN
Lửa Hồng Xin Thắp Lên
  CN 21 TN
Đường Đi Cõi Phúc
  CN 22 TN
Xin Là Người Khiêm Hạ
  CN 23 TN
Xin Mở Mắt Con
Con Đường Từ Bỏ
  CN 24 TN
Ai Theo Ngài?
Tình Cha
  CN 25 TN
Vinh Quang Phục Vụ
Dầu Con Đã Biết
  CN 26 TN
Lời Tâm Niệm
Người Giàu Người Nghèo
  CN 27 TN
Từ Xưa Từ Xưa
Hãy Cho Con Niềm Tin
  CN 28 TN
Người Giàu Và Nước Trời
Trọn Đời Cảm Tạ
  CN 29 TN
Đường Đến Vinh Quang
Nguyện Cầu
  CN 30 TN
Rabbuni! Xin Cho Con Thấy
Xin Cho Con Khiêm Tốn
  CN 31 TN
Yêu Chúa Yêu Người
Từ Ánh Mắt
  CN 32 TN
Dâng Hiến Một Đời
Chúa Là Sự Sống
  CN 33 TN
Vinh Quang Ngày Thế Mạt
Đức Kitô Nguồn Hy Vọng
  CN 34 TN
  Chúa Ba Ngôi
  Mình Máu Thánh
Chúa Yêu Thương Ta
  Thánh Tâm
Trái Tim Ngài
Hát Lời Chúa © Lm. Võ Tuấn (La Thập Tự)
Imprimatur:  01.5.2005 – Giáo phận Qui Nhơn