Menu


MÙA VỌNG

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Sơn Ca Linh
 Con hướng tâm hồn lên lên tới Chúa, lạy Chúa con tin tưởng vào Ngài
Nguyễn Duy
 Đêm ngàn năm  đã mỏi, Trăng úa lạnh mây trời,  Cây vươn cành 
Kim Long
 Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, tặng ban phúc lộc và mặt đất sẽ trổ sinh
Kim Long
 Con nâng hồn lên tới Chúa. Con nâng hồn lên tới Chúa, lạy Chúa, con
Kim Long
 Hỡi dân Si-on đây Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân và Ngài lên tiếng
Kim Long
 Anh em hãy vui lên trong Chúa vui lên trong Chúa.  Anh em hãy vui 
Kim Long
 Hỡi các tầng trời hãy đổ sương mai  Hỡi ngàn mây hãy mưa Đấng 
Nguyễn Duy
 Nay con bước vào mùa hồng ân cứu độ. Thoả lòng khát khao như nai
  Can đảm lên (CHL * CN3)
Nguyên Hữu
 Hãy trấn an những tâm hồn yếu mềm. Can đảm lên, Can đảm lên! Này
Giang Tâm
 Trong hy vọng ngập tràn đoàn con chờ mong Chúa đến. Như đồng
  Chúa ngự đến (CNL*CN2)
Trần Anh Linh
 Này hỡi dân Sion kìa Đấng cứu độ muôn dân Người sắp ngự đến khiến
  Chúa ôi 
Phạm Liên Hùng
 Chúa ôi chúng con mong Chúa đến như tuần canh mong hừng đông
Dao Kim
 Chúa sẽ đến trong ánh quang huy hoàng. Tuôn hồng ân cho những 
Mi Trầm
 Có tiếng gọi trong rừng, hãy dọn đường cho Chúa đi, hãy dọn đường
Kim Long
 Có tiếng kêu từ nơi hoang vắng mau dọn đường cho Chúa giữa rừng sâu
Nguyễn Duy
 Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng
Thanh Lâm
 Này từ trần gian đoàn con ngước mắt kêu cầu. Lời kinh thiết tha xin Trời
Trần Hoà Yên
 Hãy dọn đường Chúa đi mọi vực thẳm lấp cho đầy hãy dọn đường Chúa
Mạnh Hùng
 Hãy dọn một con đường cho Chúa trong sa mạc. Hãy vạch một con lộ
   Đứng dậy (CHL * CN2)
Trần Anh Linh
 Đứng dậy, Giêrusalem hỡi! Đứng dậy! Giêrusalem hỡi! Hãy lên núi cao 
Mi Trầm
 Hãy dọn đường Chúa đi, hãy dọn đường Chúa đi.  Đồi cao hãy san 
Mi Trầm
 Này đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng vì lúc ta không ngờ vì Chúa sẽ đến.
Minh Tâm
 Hãy sẵn sàng vì lúc các con không ngờ thì Con Người sẽ đến. Hãy
  Hãy vui luôn (CNL * CN3)
Nguyên Hữu
 Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Anh em hãy vui lên trong
Vinh Hạnh
 Hãy vùng đứng! Hãy bừng sáng! Je-ru-sa-lem!  Này đây ánh sáng ngươi
Dao Kim
 Ta hướng tâm hồn lên đón chờ ngày Chúa đến,  Chúa sẽ đem an hoà
  Hướng về Chúa (CNL*CN1)
Trần Văn Huyến
 Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, lạy Chúa hồn con những ngước
Nguyễn Duy
 Niềm mong đợi xin dâng lên Chúa. Trong bánh thơm ly rượu ngon.
Hiền Hoà
 Đoàn con xin dâng lên Chúa, này đây bánh rượu nồng thơm.  Là bao 
Viết Chung
 Với tháng ngày trông đợi con dâng lên lễ mọn này, là thành tâm ăn năn
Thanh Lâm
 Nghe mênh mang trong không gian Kìa tiếng ai vang vọng giữa sa mạc
Anh Tuấn
 Kìa có tiếng kêu từ trong hoang địa.  Mau mau hãy dọn đường cho
Nguyễn Duy
 Ngàn mây ơi xin đổ mưa xuống, từ trời cao tuôn tràn nguồn thánh ân
Mai Khôi - Hạ Quí
 Xin Thiên Chúa từ nhân nhìn xem thế gian hoang tàn.  Ngập chìm vào 
Mi Trầm
 Mừng vui lên anh em vì Chúa đến làm người. Mừng vui lên anh em này 
Mi Trầm
 Nào hỡi dân Sion này Chúa sắp đến rồi mau mau ra đón Người vì này
Nguyễn Khắc Xuyên
 Này dân Sion, Chúa ngươi sắp tới. Ngươi hãy ra chào đón Chúa đến
Vinh Hạnh
 Ngày ấy núi cao sẽ nhỏ xuống những êm dịu cùng thơm lành,
Kim Long
 Nguyện trời cao đổ xuống sương mai. Mây ơi mau hãy mưa Vị Đấng cứu
Thanh Lâm
 Lòng thao thức vẫn hằng mong ước ngày Chúa đến khấng ban hồng ân
  Phúc dư đầy (CHL*CN1)
Trần Văn Huyến
 Chúa ban xuống nguồn ơn phúc dư đầy. Đất đai này sẽ trổ ngàn hoà trái.
Xuân Thảo
 Trong sa mạc hoang vu trên rừng vắng âm u. Có tiếng gọi trong sa mạc
Duy Tân
 Trời cao hãy đổ sương xuống! Và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. 
Hoàng Khánh - Kim Long
 Trời cao xin đổ sương xuống, mây hãy mưa Vị Cứu Tinh. Trời cao xin
Kim Long
 Trời cao gieo lớp sương mai, và ngàn mây mưa Đấng Công Bình. 
Kim Long
 Trời cao hỡi mau gieo sương xuống. Trời cao hỡi mau gieo sương
  Trời cao hỡi (CNL * CN4)
Trần Văn Huyến
 Trời cao hỡi! Xin cho Vị Công Chính mau giáng trần. Trời cao hỡi! Xin
Quang Ánh
 Trời cao xin đổ sương tầng mây hỡi mưa Đấng Công Bình mưa Vị Cứu
Mi Trầm
 Trong rừng sâu có tiếng gọi, có tiếng gọi. Giục hồn ta hãy dọn đường 
Lan Thanh
 Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc mưa Đấng cứu muôn
  Từ ngàn xưa (CHL * CN4)
Trần Văn Huyến
 Từ ngàn xưa tiên tri loan báo Trinh Nữ sẽ thụ thai. Từ ngàn xưa tiên tri
Hoàng Kim
 Vui lên anh em hãy vui trong Chúa Trời, cố sao cho cuộc đời thắm một
 Mi Trầm
 Vui lên nào vui lên nào vui lên nào vui lên. Vì Chúa sắp đến đây rồi ta
Tiến Linh
 Vui lên trong Chúa nào anh em mừng vui lên mừng vui trong Thiên
Huy Hoàng
 Như ruộng đồng khô cằn luôn trông đợi trời đổ cơn mưa. Con trông
Kim Long
Trần gian hoang sơ hằn in vết nhơ, giây từng giây ngóng chờ.  
Kim Long
 Trời cao hãy đổ sương xuống. Trời cao hãy đổ sương xuống.
Kim Long
 Trời cao xin gieo sương xuống. Mây hãy mưa Đấng Công Bình.  
Nguyễn Duy
 Lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa con ơi!  Xin Ngài đến mau ban ơn 
Mỹ Sơn
 Xin trời đổ sương mai, mây mưa Đấng Công Chính. Xin trời đổ sương
Vinh Hạnh
 Xin trời đổ sương mai, mây hãy mưa Đấng Công Bình, đất hãy nở Vị