Latest in Tech

MÙA VỌNG

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Hạ Đăng
 Trên dòng sông Babylon tôi ngồi vời vợi buồn. Đàn treo trên cây tiêu 
Kim Long
 Bên bờ sông Babylon chúng ta ngồi khóc vì thương nhớ Sion. Trên rặng
Vũ Đình Trác
 Bên bờ sông Babylon nghe tiếng thông reo ai oán. Bên bờ sông Babylon
Vũ Đình Trác
 Ngồi bên sông Babylon ngồi tưởng nhớ Sion, (ha..ha..hu) tiếng ai nỉ non.
Thái Nguyên
 Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần 
Thành Tâm
 Trời cao hãy nghe tiếng con nài van trông mong ơn Chúa khấn ban.
Chúa đã gần bên
Lv: Vũ Khởi Phụng
 Ngày mai thánh hiến Chúa sẽ viếng thăm gian trần. Ôi hỡi những đời
Trần Anh Linh
 Này hỡi dân Sion kìa Đấng cứu độ muôn dân Người sắp ngự đến khiến
Dao Kim
 Chúa sẽ đến trong ánh quang huy hoàng. Tuôn hồng ân cho những 
Kim Long
 Có tiếng kêu từ nơi hoang vắng mau dọn đường cho Chúa giữa rừng sâu
Nguyễn Duy
 Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng
Trần Hòa Yên
 Đêm sắp tàn ngày gần tới, hãy xa đường đi tội lỗi và mang khí cụ an hòa
Nguyễn Duy
 Ôi đêm vắng sao lòng con đớn đau, lê chân thấp cao tìm về chốn nao
Thanh Lâm
 Này từ trần gian đoàn con ngước mắt kêu cầu. Lời kinh thiết tha xin Trời
Mạnh Hùng
 Hãy dọn một con đường cho Chúa trong sa mạc. Hãy vạch một con lộ
Thái Nguyên
 Có tiếng hô trong hoang địa rằng: Hãy dọn sẵn con đường Chúa đi. Sửa
DuyLinh.PHN
 Từ bao năm xa rồi hồn con trông mong Ngài như đôi tình nhân mong chờ
Mi Trầm
 Hãy dọn đường Chúa đi, hãy dọn đường Chúa đi. Đồi cao hãy san bằng
Thái Nguyên
 Hãy dọn đường Chúa mở lối Ngài đi. Thung lũng đồi cao hãy san cho 
Mi Trầm
 Này đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng vì lúc ta không ngờ vì Chúa sẽ đến.
La Thập Tự
 Hãy tỉnh thức nguyện cầu chớ để lòng ta đắm say. Trong bon chen sự
Thái Nguyên
 Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nao ngày nào Ngài đến ra
Vinh Hạnh
 Hãy vùng đứng hãy bừng sáng Giê-ru-sa-lem này đây ánh sáng ngươi
Minh Chiết
 Xin cho con luôn biết mong chờ, chờ đón Chúa với niềm vui. Khi gian 
Đinh Công Huỳnh
 Xin dâng lên Chúa những tâm tình mùa vọng, từ bao ngày mỏi mòn chờ
Viết Chung
 Với tháng ngày trông đợi con dâng lên lễ mọn này. Là thành tâm ăn năn
  Maranatha ...
Thành Tâm
 Maranatha! Ngài ơi, hãy đến! Ngài đến mau đi. Trần gian trông ngóng
Nguyễn Duy
 Ngàn mây ơi xin cùng mưa xuống từ cao xanh xin đổ nguồn thánh ân
  Mong
Giang Ân
 Ngàn mây trên cao mong chờ cơn gió đưa cho mưa về muôn lối. Trần
Vũ Khởi Phụng
 Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi, chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi
Mai Khôi – Hạ Quý
 Xin Thiên Chúa từ nhân, nhìn xem thế gian hoang tàn. Ngập chìm vào tội
Hải Triều
 Mưa ơi xin mưa rơi Chúa Cứu Thế muôn người đang chờ mong. Sương
Mi Trầm
 Mừng vui lên anh em vì Chúa đến làm người. Mừng vui lên anh em này 
Mi Trầm
 Nào hỡi dân Sion này Chúa sắp đến rồi mau mau ra đón Người vì này
Mi Trầm
 Ngày Chúa đến sói sống chung với đàn chiên. Ngày Chúa đến beo nằm
Đỗ Vy Hạ
 Ngước mắt trông lên cao, con mong chờ Ðấng Thiên Sai. Đầy quyền
Người họ Trần
 Sa mạc đã khô cây khi người vẫn mong cho một ngày trời cao kia mưa
Vinam
 Có tiếng nói vọng lên giữa sa mạc nhắc nhở người mau sám hối ăn năn
Hoàng Vũ
 Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi, Cầu xin Chúa mưa Đấng 
Kim Long
 Nguyện trời cao đổ xuống sương mai. Mây ơi mau hãy mưa Vị Đấng cứu
Nguyện xin Chúa đến
Lv: Khổng Vĩnh Thành
 Nguyện xin Chúa Đấng Emmanuel thương ghé mắt nhìn đến It-ra-el
Thành Tâm
 Nước trời đã gần đến nào chờ chi nữa. Hãy ăn năn thật lòng sám hối.
Kim Long
 Sa mạc và đất khô chồi hãy mừng vui. Rừng già hãy hoan lạc như cây 
Ngọc Khánh
 Hồn con một bãi sa mạc hoang vu khi đêm lạnh xuống. Chờ mong trời đổ
Tiến Dũng
 Bên sông Babylon ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc Sion, Sion
Thái Nguyên
 Có những bất ngờ làm con ngất ngây. Có những bất ngờ làm con xót xa
Xuân Thảo
 Trong sa mạc hoang vu trên rừng vắng âm u. Có tiếng gọi trong sa mạc
Nguyên Hữu
 Con ngước trông lên trời đưa mắt tìm vì sao. Một vì sao tiên báo Vị Cứu
Duy Tân
 Trời cao hãy đổ sương xuống! Và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. 
Vũ Đình Ân
 Trời cao hãy đổ sương xuống, từ ngàn mây xin Ngài đến như mưa nguồn
Phạm Liên Hùng
 Trời cao xin đổ sương xuống, trời cao xin đổ sương xuống và ngàn mây 
Thái Nguyên
 Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương. Ngàn mây hỡi mưa Người công chính
Thành Tâm
 Trời cao hỡi xin thương cho Vị Công Chính mau giáng trần tựa sương
Quang Ánh
 Trời cao xin đổ sương tầng mây hỡi mưa Đấng Công Bình mưa Vị Cứu
Lan Thanh
 Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc mưa Đấng cứu muôn
Didier Rimaud - J. Bình
 Trời cao nghe chăng trần gian khấn van mưa nguồn ơn cứu chuộc. Đồng
Trần Xuân Long
 Chúa hỡi Chúa trời xin thương nhân loại. Hoang mang đắm chìm trong 
Mi Trầm
 Trong rừng sâu có tiếng gọi có tiếng gọi, giục hồn ta hãy dọn đường dọn
Vui ca lên
Hoàng Kim
 Vui ca lên nào thiếu nữ Sion, vì Ðấng Cứu Chuộc rất oai hùng Người ngự
 Mi Trầm
 Vui lên nào vui lên nào vui lên nào vui lên. Vì Chúa sắp đến đây rồi ta hãy
 Thành Tâm
 Mừng vui lên Sion! Này đây Chúa ngươi đến rồi. Mừng vui lên Sion. 
 Nguyễn Duy
 Mùa hồng ân ước mơ bao lần, mùa tình thương về cho khắp nơi. Từ trời