Latest in Tech

HÃY VÙNG ĐỨNG - Vinh Hạnh

ĐK. Hãy vùng đứng! Hãy bừng sáng! Je-ru-sa-lem! Này đây ánh sáng ngươi. Này đây vinh hiển Chúa cao chiếu người. Kìa đêm đen vây phủ trái đất. Kìa u ám bao trùm toàn dân. Này Chúa hiện đến cao sáng trên ngươi. Này vinh hiển Chúa chiếu trên đầu người.
1. Ngươi sẽ không cần nhờ mặt trời soi chiếu ban ngày. Ngươi sẽ không cần nhờ vầng trăng soi chiếu ban đêm. Chúa sẽ là ánh sáng cho ngươi muôn đời. Chúa sẽ là vinh quang của ngươi.
2. Mặt trời soi ngươi không còn lặn nữa. Vầng trăng soi ngươi không còn khuyết nữa. Vì Chúa là ánh sáng muôn đời cho ngươi. Và những ngày tang tóc ngươi đã qua rồi.