Latest in Tech

THÁNH TÂM

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Hoàng Diệp
Tôi kết hiệp cùng Chúa và tế lễ toàn thiêu làm một với Người. Tôi kết hiệp
Hoàng Diệp
Tôi kết hiệp cùng Chúa và tế lễ toàn thiêu làm một với Người. Tôi kết hiệp
Ánh Đăng
Loài người ơi đừng phụ ân tình Chúa hãy về đây nương thân trái tim
?
Có tiếng gọi tình yêu từ trên đỉnh cao thập tự. Con trở về ăn năn khấn xin
Hoài Chiên
Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyền. Nguyện yêu Chúa liên cho trọn
Giang Ân
Ôi bao la suối nguồn tình yêu từ trái tim bị đâm thấu trên đồi cao máu
Huyền Linh
Thánh Tâm Chúa Giê-su nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng
Hoài Đức
Giê-su chúng con tới đây sấp mình, chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ
Nguyễn Khắc Tuần
Trái tim Người đầy lửa mến triền miên, sưởi lòng lạnh giá trong tình 
Phanxicô
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ
Mi Trầm
Về nơi đây bên Thánh Tâm Chúa nhân từ, vì yêu thương Người đã chết