Menu

NGUYỆN YÊU CHÚA – Hoài Chiên

1. Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyền. Nguyện yêu Chúa liên cho trọn khối tình con. Được yêu Chúa ôi bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền. 
ĐK: Kính dâng lên tình yêu chúng con. Chúa thương ban niềm tin sắt son. Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Cùng về đây hưởng nhan Chúa tình thương. Kính dâng lên tình yêu chúng con. Chúa thương ban niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Được cùng nhau hưởng vinh phúc trên trời. 
2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần. Giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình yên. Và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Đồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền.
****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)