Latest in Tech

THÁNH VỊNH 88 (19.3) – Thái Nguyên

ĐK: Dòng dõi ngươi sẽ tồn tại mãi. Từ thuở này đến muôn muôn đời. 
1. Tôi hát ca lòng từ bi của Chúa. Đến muôn muôn đời miệng tôi sẽ ca vang: lời chúc khen cảm tạ lòng thành tín của Ngài. 
2. Ta ước giao cùng người Ta chọn lấy. Đến muôn muôn đời lập dòng dõi cho ngươi, và sẽ xây dựng lại nền ngôi báu của người. 
3. Đa-Vít thưa: Ngài thực là Thiên Chúa. Núi đá chở che nguồn ơn cứu thoát tôi. Tình Chúa thương cao vời lời giao ước muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaLạy Chúa! Phúc cho những ai ngụ nơi nhà Chúa, họ sẽ ca ngợi Ngài đến muôn muôn đời. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 88 (Thánh Giuse, 19.3)