Menu


Thánh Vịnh Đáp Ca - Lễ Chúa Giáng Sinh

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Huy Hoàng
Lạy Chúa, tình thương Chúa con mãi ca tụng đến muôn đời.
Kim Long
Con sẽ ca tụng tình thương của Chúa đến muôn đời.
Minh Tâm
Tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
Thanh Lâm
Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời. 
Cát Minh
Hôm nay Đấng Cứu độ chúng ta đã ra đời. Người là Đức Kitô Người là
Huy Hoàng
Hôm nay Đấng Cứu Độ đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô
Kim Long
Hôm nay Chúa Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô
Nguyễn Duy
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô
Nguyễn Văn Hoà
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đấng Kitô
Thái Nguyên
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho nhân loại. Ngài là Đức Kitô
Thanh Lâm
Thật hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh.  Ngài là Đức Ki-tô, 
Huy Hoàng
Hôm nay ánh sáng đã chiếu toả trên chúng ta và Chúa đã giáng sinh cho
Kim Long
Hôm nay ánh sáng chiếu toả trên chúng ta, vì Chúa đã giáng sinh cho
Nguyễn Duy
Hôm nay Sự Sáng đã rạng soi toả chiếu khắp gần xa, và Chúa giáng
Thái Nguyên
Hôm nay sự sáng đã chiếu dọi chúng ta. Và Chúa đã giáng sinh cho 
Thanh Lâm
Hôm nay, sự sáng chiếu ngời trên chúng ta.  Và Chúa đã giáng sinh 
Huy Hoàng
Muôn dân trên khắp địa cầu dã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta
Kim Long
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta
Nguyễn Duy
Toàn cõi đất này, cõi đất này đã nhìn thấy Ơn cứu độ Ơn cứu độ của Chúa
Thái Nguyên
Mọi dân nước khắp cùng trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa
Thanh Lâm
Khắp nơi nơi trên toàn cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa