Menu


THÁNH VỊNH 97 (Lễ ban ngày) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Muôn dân trên khắp địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta. 
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người tạo tác biết bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay uy dũng, nhờ cánh tay chí thánh của Người. 
2. Chúa nay dọi chiếu hồng ân cứu rỗi, Người mặc khải đức chính trung của Người. Người đã nhớ lại tình sâu nghĩa tín, dành hết cho Ích-diên là dân Người. 
3. Khắp nơi bờ cõi địa cầu xem thấy, Người dùng quyền phép cứu độ trần gian. Nào ca khen và cùng tung hô Chúa, đàn hát lên hỡi tất cả địa cầu. 
4. Hãy mau đàn hát ngợi ca Thiên Chúa, hạc cầm cùng với tiếng ca hoà vang. Kèn vang lên tù và cùng cất tiếng, mừng Chúa ta chính Vua của muôn loài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgày Thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta, hỡi muôn dân hãy đến thờ lạy Chúa. Vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. Alleiluia.