Menu


[TCPV] Chúa Nhật 18 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật XVIII Thường Niên B 

   Nhập lễ
x. Tv 69,2.6

 
Kim Long
Tv 69   
P. Kim
Tv 69   
Thanh Lâm
Tv 69   
Đỗ Vy Hạ
Tv 69   
Kim Long
Tv 69   
Kim Long
   
Đinh Thanh Hiền
 
Mi Trầm
 
Trần Hoà Yên
   Đáp Ca
Tv 77,3 và 4bc.23-24.25 và 54 (Đ. c.24b)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thanh Lâm
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ
Xh. 32,11.12.13.14 (GR 317)

 
Bùi Ngọc
   
Trường Lân
  
Phanxicô
  
Anh Tuấn
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kh 16,20 |  Ga 6,35

  
Kim Long
Kh 16,20; Ga 6,35 
P. Kim
 Thánh ca Tin Mừng   
La Thập Tự
 Thánh ca Tin Mừng   
Thái Nguyên
 Thánh ca Tin Mừng   
Huy Hoàng
   
Trần Hoà Yên
   
Vinh Hạnh
   
Vũ Kim
  
Viết Chung
 
Hoàng Kim
 
Anh Tuấn
 
Anh Tuấn
 
Mai Nguyên Vũ
 
Phanxicô
   Tạ lễ
Kim Long
Đức Mẹ 
Hoàng Vũ

Ca nhập lễ
x. Tv 69,2.6
Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con
muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
Ngài là Đấng phù trợ,
là Đấng giải thoát con,
muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

Ca dâng lễ
Xh. 32,11.12.13.14 (GR 317)

Ca hiệp lễ
1. Kh 16,20
Lạy Chúa,
Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời,
bánh có đủ mọi mùi thơm ngon
và mọi hương vị ngọt ngào.

2. Ga 6,35
Chúa nói : “Chính tôi là bánh trường sinh,
ai đến với tôi, không hề phải đói ;
ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)